HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Babadag

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
43 24-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobare P.U.D. “Demolare constructie C1 si construire locuinta P 1 cu imprejmuire, racordata la utilitati”, oras Babadag, str. Republicii, nr. 156A, jud. Tulcea - -   - -
42 22-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la Asociatia G.A.L. Razim, pentru anul 2023 - -   - -
41 22-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 25/27.11.2020 privind constituirea comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru vanzarea prin negociere directa a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag si a comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica - -   - -
40 21-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 7.980, mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei nr. 26, (LOT 1), T 1, P 14 (C.c.), judetul Tulcea - -   - -
39 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind repartizarea locuintei de serviciu destinata inchirierii in orasul Babadag, construita prin Programul “Constructia de locuinte de serviciu” – Agentia Nationala pentru Locuinte –AN, dlui Onofrei George – urmatorul solicitant din structura M.A.P.N., urmare a renuntarii la locuinta de serviciu repartizata dnei Banica Alina-Mirela - -   - -
38 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 197/27.11.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Unitatii administrativ Teritoriale Orasul Babadag - -   - -
37 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unui mandat special dlui primar Caraman Georgian, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Babadag, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’, in vederea exercitarii votului pentru aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice, la nivelul intregii arii de operare/delegare, pentru Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - -   - -
36 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea finantarii C.S.F.C. “GRANITUL BABADAG”, cu suma de 12.000 lei - -   - -
35 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Babadag, pentru activitatea desfasurata in anul 2022 - -   - -
34 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
33 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
32 15-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unui mandat special dlui primar Caraman Georgian, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Babadag, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’, in vederea exercitarii votului pentru aprobarea aderarii de noi membri la Asociatia Intercomunitara “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’ - -   - -
31 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2023, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag - -   - -
30 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind scoaterea la vanzare prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 73,00 mp. (Lot 3), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Morii, nr. 4, judetul Tulcea - -   - -
29 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica, cu plata in rate lunare, a imobilului reprezentand apartament, in suprafata utila de 25,25 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 26, bl . K, sc. A, et. 2, ap. 9, judetul Tulcea - -   - -
28 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren arabil in suprafata de 425,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str Grivitei, nr. 11, judetul Tulcea - -   - -
27 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
26 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia Oraselor din Romania”, pentru anul 2023 - -   - -
25 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei de Dezvoltare a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
24 09-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 132/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
23 07-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 132/17.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare si dotare sediu central Primarie, Str. Republicii, nr. 89, Oraş Babadag, Judeţul Tulcea” - -   - -
22 07-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea efectuarii a 5 (cinci) zile din concediul de odihna aferent anului 2021, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - -   - -
21 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea viceprimarului orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
20 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constatarea incetarii inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al orasului Babadag, judetul Tulcea, a dlui Tănase Petrică, ca urmare a demisiei - -   - -
19 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 da 2023-02-02  
18 30-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
17 27-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind repartizarea locuintei de serviciu destinata inchirierii in orasul Babadag, construita prin Programul “Constructia de locuinte de serviciu” – Agentia Nationala pentru Locuinte –AN, dlui Mititelu Mircea George – urmatorul solicitant din structura M.A.P.N., urmare a renuntarii la locuinta de serviciu repartizata dlui Bodaproste Emilian Ionut - -   - -
16 27-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
15 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE – APRILIE 2023 - -   - -
14 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 150/30.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag, in anul scolar 2022-2023 - -   - -
13 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Procesului-verbal nr. 32406/29.11.2022, incheiat de catre comisia de inventariere in vederea efectuarii predarii-primirii gestiunii de la dl Pintilie Niculae, catre dl Munteanu George - -   - -
12 18-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
11 18-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2022 - -   - -
10 17-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
9 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
8 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2023 - -   - -
7 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2023 - -   - -
6 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2023 - -   - -
5 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobare P.U.D. „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI SI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU TREI LOCUINTE PROTEJATE” oras Babadag, str. Heracleea, nr. 49, judetul Tulcea - -   - -
4 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 115/29.07.2022 pentru actualizarea Regulamentului de atribuire/scoatere la licitatie a locurilor de parcare din orasul Babadag, aprobat prin H.C.L. nr. 85/27.08.2010 da 2023-01-13  
3 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 - -   - -
2 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ BABADAG și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA, pentru acordarea serviciilor de sustinere a funcționării Centrului Comunitar Integrat, în vederea semnării Contractului de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională - -   - -
1 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Buică Marian - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină