HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Babadag

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
103 09-07-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Liceu, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat-Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică - -   - -
102 09-07-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Internat, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat-Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică - -   - -
101 28-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/25.09.2020 privind infiintarea unui numar de 5 (cinci) posturi de asistenti personali in cadrul U.A.T. oras Babadag - -   - -
100 28-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - -   - -
99 28-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - -   - -
98 27-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea efectuarii a 5 (cinci) zile din concediul de odihna aferent anului 2023, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - -   - -
97 27-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Panait Marian - -   - -
96 21-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - -   - -
95 20-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Negrea Sorin - -   - -
94 20-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Bărbulescu Tudor - -   - -
93 19-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reorganizarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag, in societate comerciala cu raspundere limitata, cu unic asociat - Consiliul Local al orasului Babadag, sub denumirea de S.C. GOSPODARIRE LOCALA BABADAG S.R.L. - -   - -
92 19-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 32 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 si trecerea imobilului din domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in domeniul public al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag - -   - -
91 18-06-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii mai 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
90 24-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor martie si aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
89 24-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Gospodarire Locala Babadag S.R.L. - -   - -
88 24-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - -   - -
87 24-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - -   - -
86 24-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - -   - -
85 22-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea amplasarii a 5 (cinci) panouri de informare pe domeniul public si privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, pentru obiectivul de investitii - ,,APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR A LOCALITATII BABADAG, JUDETUL TULCEA’’ - -   - -
84 21-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Iamandi Florin - -   - -
83 21-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
82 20-05-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
81 25-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unor pachete alimentare cu ocazia Sarbatorilor Pascale - -   - -
80 23-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada MAI - IULIE 2024 - -   - -
79 23-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 1 an, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 3.143,00 mp., situat in extravilanul orasului Babadag, identificat prin T4, P33, NC/CF 31884, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta - -   - -
78 22-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Grigoraș Tudorița - -   - -
77 22-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mitache Ionuț - -   - -
76 22-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
75 22-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
74 19-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reorganizarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag, prin infiintarea unei societati cu raspundere limitata, cu unic asociat - Consiliul Local al orasului Babadag - -   - -
73 19-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul I al anului bugetar 2024 - -   - -
72 19-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat, Liceul “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
71 18-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - -   - -
70 16-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” - -   - -
69 12-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor (pasuni, arabil) ocupate de izlazuri aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag si completarea H.C.L. nr. 48/20.03.2017 - -   - -
68 12-04-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru gestionarea pajistilor apartinand unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag, judetul Tulcea - -   - -
67 29-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 2.580,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor, FN, judetul Tulcea - -   - -
66 29-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 26.300,00 mp., lotizat in 31 loturi in suprafata de 800,00 mp/lot, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor nr. 29, judetul Tulcea - -   - -
65 28-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind incheierea unui parteneriat intre Consiliul Local Local al orasului Babadag, prin U.A.T. oras Babadag si Clubul Sportiv ,,Nippon Dojo – Tulcea, in vederea organizarii competitiei ,,Danube Delta Cup”, editia a X-a, care se va desfasura in perioada 14-15 iunie 2024 - -   - -
64 27-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - -   - -
63 27-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mustafa Asan Buha - -   - -
62 22-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Cateliu Toader - -   - -
61 22-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Vlaicu Marian - -   - -
60 22-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea programului principalelor manifestari culturale si educative, propuse a se realiza de catre Centrul Cultural “Nicolae Balasescu Nifon” Babadag, in anul 2024 - -   - -
59 22-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea constituirii dreptului de uz şi servitute si a notarii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit in favoarea S.C. RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A., pentru suprafetele de teren ce vor fi afectate prin executia lucrarii: ,,IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI PENTRU CLIENTII RACORDATI LA A20 10902 – Babadag’’ - -   - -
58 21-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru revocarea H.C.L. nr. 38/22.02.2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea - -   - -
57 21-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
56 20-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
55 20-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor ianuarie si februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
54 20-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale in unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag - -   - -
53 20-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 23/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” - -   - -
52 20-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 22/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l, str Heracleea, nr.41” - -   - -
51 19-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - -   - -
50 19-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat finanţat prin Măsura sM4.3 „Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea” - -   - -
49 19-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind stabilirea tipului de suport alimentar pentru unitatile de invatamant din Unitatea administrativ teritoriala Orasul Babadag ce sunt incluse in Programul naţional "Masă sănătoasă" - -   - -
48 19-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - -   - -
47 18-03-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025 da 2024-03-18  
46 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
45 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea efectuarii a 6 (sase) zile din concediul de odihna aferent anului 2022, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - -   - -
44 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - -   - -
43 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 151 din 31.10.2019 privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui teren in suprafaţa de 1.047 mp, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4C, T 87, Cc 2777, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii - -   - -
42 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L. 100 din 17.07.2020 prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri specialisti din domeniile Sanatate si Invatamant, in orasul Babadag construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte - AN3 - urmare a actualizarii chiriei in functie de rata anuala a inflatiei - -   - -
41 22-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea H.C.L. nr. 118/31.08.2021 prin actualizarea cu indicele de inflatie a tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru locuinţele de serviciu aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale Orasul Babadag, calculat pe anul 2024 - -   - -
40 20-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 197/27.11.2017, prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Unitatii administrative-Teritoriale Orasul Babadag – in functie de rata anuala de inflatie - -   - -
39 20-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI DELTA DUNARII a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 - -   - -
38 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, cu plata in rate lunare, pe o perioada de 12 luni, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 1.450,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Cerbului, FN, judetul Tulcea - -   - -
37 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea - -   - -
36 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren pasune, in suprafata de 200 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, FN, T4, P25 (P), judetul Tulcea - -   - -
35 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii patrimoniului orasului Babadag, cu soldurile existente la data de 31.12.2023 - -   - -
34 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din orasul Babadag, în vederea desemnarii a trei reprezentanţi ai acestora in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Babadag - -   - -
33 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constituirea dreptului de administrare pentru terenul in suprafata de 113,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 197, T 76, P 2363, trecut in proprietatea publica a U.A.T. oras Babadag, prin darea in plata, conform procesului-verbal nr. 50633/14.12.2023 - -   - -
32 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea pozitiei de inventar nr. 94 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 20/26.02.2010, prin dezmembrarea lotului 3, situat in str. Heracleea, nr. 41, oras Babadag, judetul Tulcea - -   - -
31 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, angajatilor din cadrul Serviciul de Gospodarire Locala Babadag - -   - -
30 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” - -   - -
29 16-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l , str. Heracleea , nr. 41” - -   - -
28 15-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acceptarea ofertei de donatie reprezentand teren arabil in suprafata de 406,00 mp, situat in extravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea, identificat prin T 4, P 38, inscris in C.F.nr. 33542 a orasului Babadag - -   - -
27 15-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
26 15-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in vederea constituirii comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al orasului Babadag pentru activitatea desfasurata in anul 2023 - -   - -
25 15-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - -   - -
24 14-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la Asociatia G.A.L. Razim, pentru anul 2024 - -   - -
23 14-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 - -   - -
22 13-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei Oraselor din Romania”, pentru anul 2024 - -   - -
21 12-02-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2024, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag - -   - -
20 31-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - -   - -
19 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE-APRILE 2024 - -   - -
18 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 132/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
17 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag - -   - -
16 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea reducerii cu 80% a majorarilor de intarziere restante datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag, de catre contribuabilul, Feraru Ion - -   - -
15 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 220/21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 - -   - -
14 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2023 - -   - -
13 25-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
12 22-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor noiembrie si decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
11 22-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
10 19-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea avizului favorabil in vederea modificarii prin actul aditional nr. 2 a Contractului de Parteneriat inregistrat sub nr. 157/31.01.2014, incheiat intre unitatile scolare cu personalitate juridica din orasul Babadag, referitor la funtionarea Consortiului scolar - -   - -
9 18-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 243 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 - -   - -
8 18-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 350 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 - -   - -
7 17-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea”, pentru anul 2024 - -   - -
6 16-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2024 - -   - -
5 16-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2024 - -   - -
4 16-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru perioada 2024 – 2028, la nivelul orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
3 15-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2024 - -   - -
2 12-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2024-2025 - -   - -
1 12-01-2024 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină