HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Babadag: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 3/13-01-2023 privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 22-01-2023    -
HCL 2/13-01-2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ BABADAG și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA, pentru acordarea serviciilor de sustinere a funcționării Centrului Comunitar Integrat, în vederea semnării Contractului de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională 22-01-2023    -
HCL 1/13-01-2023 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Buică Marian 22-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină