HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Babadag

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
82 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind acordarea unor pachete alimentare cu ocazia Sarbatorilor Pascale - 2024-05-16 -
81 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada MAI - IULIE 2024 - 2024-05-16 -
80 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 1 an, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 3.143,00 mp., situat in extravilanul orasului Babadag, identificat prin T4, P33, NC/CF 31884, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta - 2024-05-16 -
79 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Grigoraș Tudorița - 2024-05-16 -
78 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mitache Ionuț - 2024-05-16 -
77 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - 2024-05-16
76 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - 2024-05-16
75 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind reorganizarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag, prin infiintarea unei societati cu raspundere limitata, cu unic asociat - Consiliul Local al orasului Babadag - 2024-05-16 -
74 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul I al anului bugetar 2024 - 2024-05-16
73 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat, Liceul “Dimitrie Cantemir” Babadag - 2024-05-16 -
72 29-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 189/23-04-2024 convocare CLB sedinta ordinara privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025 da 2024-05-16
71 18-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 176/12-04-2024 convocarea C.L.B. - sedinta extraordinara, in data de 18.04.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - 2024-05-08
70 18-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 176/12-04-2024 convocarea C.L.B. - sedinta extraordinara, in data de 18.04.2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” - 2024-05-08 -
69 18-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 176/12-04-2024 convocarea C.L.B. - sedinta extraordinara, in data de 18.04.2024 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor (pasuni, arabil) ocupate de izlazuri aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag si completarea H.C.L. nr. 48/20.03.2017 - 2024-05-08
68 18-04-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 176/12-04-2024 convocarea C.L.B. - sedinta extraordinara, in data de 18.04.2024 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru gestionarea pajistilor apartinand unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag, judetul Tulcea - 2024-05-08
67 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 2.580,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor, FN, judetul Tulcea - 2024-04-12
66 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 26.300,00 mp., lotizat in 31 loturi in suprafata de 800,00 mp/lot, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor nr. 29, judetul Tulcea - 2024-04-12
65 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind incheierea unui parteneriat intre Consiliul Local Local al orasului Babadag, prin U.A.T. oras Babadag si Clubul Sportiv “Nippon Dojo” – Tulcea, in vederea organizarii competitiei ,,Danube Delta Cup”, editia a X-a, care se va desfasura in perioada 14-15 iunie 2024 - 2024-04-12
64 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - 2024-04-12
63 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mustafa Asan Buha - 2024-04-12 -
62 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Cateliu Toader - 2024-04-12 -
61 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Vlaicu Marian - 2024-04-12 -
60 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind aprobarea programului principalelor manifestari culturale si educative, propuse a se realiza de catre Centrul Cultural “Nicolae Balasescu Nifon” Babadag, in anul 2024 - 2024-04-12
59 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea constituirii dreptului de uz şi servitute si a notarii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit in favoarea S.C. RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A., pentru suprafetele de teren ce vor fi afectate prin executia lucrarii: ,,IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI PENTRU CLIENTII RACORDATI LA A20 10902 – Babadag’’ - 2024-04-12 -
58 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 pentru revocarea H.C.L. nr. 38/22.02.2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea - 2024-04-12 -
57 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - 2024-04-12
56 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - 2024-04-12
55 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor ianuarie si februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - 2024-04-12
54 29-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 109/22-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta ordinara, din data de 29.03.2024 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale in unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag - 2024-04-12
53 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 23/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” - 2024-04-04
52 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 22/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l, str Heracleea, nr.41” - 2024-04-04
51 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - 2024-04-04
50 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat finanţat prin Măsura sM4.3 „Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea” - 2024-04-04 -
49 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 privind stabilirea tipului de suport alimentar pentru unitatile de invatamant din Unitatea administrativ teritoriala Orasul Babadag ce sunt incluse in Programul naţional "Masă sănătoasă" - 2024-04-04 -
48 21-03-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 100/20-03-2024 convocare C.L.B. - sedinta extraordinara - de indata din 21.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 - 2024-04-04 -
47 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - 2024-03-07
46 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea efectuarii a 6 (sase) zile din concediul de odihna aferent anului 2022, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - 2024-03-07 -
45 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind Pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - 2024-03-07
44 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 151 din 31.10.2019 privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui teren in suprafaţa de 1.047 mp, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4C, T 87, Cc 2777, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii - 2024-03-07 -
43 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind modificarea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L. 100 din 17.07.2020 prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri specialisti din domeniile Sanatate si Invatamant, in orasul Babadag construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte - AN3 - urmare a actualizarii chiriei in functie de rata anuala a inflatiei - 2024-03-07
42 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind modificarea H.C.L. nr. 118/31.08.2021 prin actualizarea cu indicele de inflatie a tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru locuinţele de serviciu aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale Orasul Babadag, calculat pe anul 2024 - 2024-03-07
41 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 197/27.11.2017, prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Unitatii administrative-Teritoriale Orasul Babadag – in functie de rata anuala de inflatie - 2024-03-07
40 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI DELTA DUNARII a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 - 2024-03-07 -
39 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, cu plata in rate lunare, pe o perioada de 12 luni, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 1.450,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Cerbului, FN, judetul Tulcea - 2024-03-07
38 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea - 2024-03-07
37 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren pasune, in suprafata de 200 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, FN, T4, P25 (P), judetul Tulcea - 2024-03-07
36 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii patrimoniului orasului Babadag, cu soldurile existente la data de 31.12.2023 - 2024-03-07 -
35 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din orasul Babadag, în vederea desemnarii a trei reprezentanţi ai acestora in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Babadag - 2024-03-07 -
34 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind constituirea dreptului de administrare pentru terenul in suprafata de 113,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 197, T 76, P 2363, trecut in proprietatea publica a U.A.T. oras Babadag, prin darea in plata, conform procesului-verbal nr. 50633/14.12.2023 - 2024-03-07 -
33 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind modificarea pozitiei de inventar nr. 94 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 20/26.02.2010, prin dezmembrarea lotului 3, situat in str. Heracleea, nr. 41, oras Babadag, judetul Tulcea - 2024-03-07 -
32 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, angajatilor din cadrul Serviciul de Gospodarire Locala Babadag - 2024-03-07 -
31 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind acceptarea ofertei de donatie reprezentand teren arabil in suprafata de 406,00 mp, situat in extravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea, identificat prin T 4, P 38, inscris in C.F.nr. 33542 a orasului Babadag - 2024-03-07 -
30 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - 2024-03-07
29 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in vederea constituirii comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al orasului Babadag pentru activitatea desfasurata in anul 2023 - 2024-03-07 -
28 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la Asociatia G.A.L. Razim, pentru anul 2024 - 2024-03-07 -
27 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 - 2024-03-07 -
26 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei Oraselor din Romania”, pentru anul 2024 - 2024-03-07 -
25 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2024, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag - 2024-03-07
24 22-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 63/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 22.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 da 2024-03-07
23 19-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 62/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta extraordinara – de indata, in data de 19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” - 2024-02-28
22 19-02-2024 COTOC FLORENTIN, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 62/16-02-2024 convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta extraordinara – de indata, in data de 19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l , str. Heracleea , nr. 41” - 2024-02-28
21 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” - 2024-02-14
20 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE-APRILE 2024 - 2024-02-14 -
19 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 132/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Babadag, judetul Tulcea - 2024-02-14 -
18 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag - 2024-02-14
17 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea reducerii cu 80% a majorarilor de intarziere restante datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag, de catre contribuabilul, Feraru Ion - 2024-02-14 -
16 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 pentru completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 220/21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 - 2024-02-14 -
15 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2023 - 2024-02-14
14 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - 2024-02-14
13 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor noiembrie si decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - 2024-02-14
12 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - 2024-02-14
11 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind acordarea avizului favorabil in vederea modificarii prin actul aditional nr. 2 a Contractului de Parteneriat inregistrat sub nr. 157/31.01.2014, incheiat intre unitatile scolare cu personalitate juridica din orasul Babadag, referitor la funtionarea Consortiului scolar - 2024-02-14
10 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 243 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 - 2024-02-14 -
9 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 350 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 - 2024-02-14 -
8 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea”, pentru anul 2024 - 2024-02-14 -
7 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2024 - 2024-02-14 -
6 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2024 - 2024-02-14
5 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru perioada 2024 – 2028, la nivelul orasului Babadag, judetul Tulcea - 2024-02-14
4 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2024 - 2024-02-14
3 31-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta ordinara, in data de 31.01.2024 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al U.A.T. Oras Babadag, judetul Tulcea’’ da 2024-02-14
2 18-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 17/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta extraordinara, in data de 18.01.2024 privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2024-2025 - 2024-01-25
1 18-01-2024 PREDA VIOREL-LAURENȚIU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 17/12-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al orasului Babadag, in sedinta extraordinara, in data de 18.01.2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” - 2024-01-25 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină