HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Babadag: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 102/28-06-2024 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/25.09.2020 privind infiintarea unui numar de 5 (cinci) posturi de asistenti personali in cadrul U.A.T. oras Babadag 16-07-2024    - -
HCL 101/28-06-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag, judetul Tulcea” 16-07-2024    -
HCL 100/28-06-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” 16-07-2024    -
HCL 99/28-06-2024 privind aprobarea efectuarii a 5 (cinci) zile din concediul de odihna aferent anului 2023, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian 16-07-2024    - -
HCL 98/28-06-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Panait Marian 16-07-2024    - -
HCL 97/28-06-2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 16-07-2024    - -
HCL 96/28-06-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Negrea Sorin 16-07-2024    - -
HCL 95/28-06-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Bărbulescu Tudor 16-07-2024    - -
HCL 94/28-06-2024 privind reorganizarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag, in societate comerciala cu raspundere limitata, cu unic asociat - Consiliul Local al orasului Babadag, sub denumirea de S.C. GOSPODARIRE LOCALA BABADAG S.R.L. 16-07-2024    -
HCL 93/28-06-2024 privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 32 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 si trecerea imobilului din domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in domeniul public al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag 16-07-2024    - -
HCL 92/28-06-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii mai 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 16-07-2024    -
HCL 91/31-05-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor martie si aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag 18-06-2024    -
HCL 90/31-05-2024 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Gospodarire Locala Babadag S.R.L. 18-06-2024    -
HCL 89/31-05-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” 18-06-2024    -
HCL 88/31-05-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” 18-06-2024    -
HCL 87/31-05-2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 18-06-2024    - -
HCL 86/31-05-2024 privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea amplasarii a 5 (cinci) panouri de informare pe domeniul public si privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, pentru obiectivul de investitii - ,,APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR A LOCALITATII BABADAG, JUDETUL TULCEA’’ 18-06-2024    - -
HCL 85/31-05-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Iamandi Florin 18-06-2024    - -
HCL 84/31-05-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 18-06-2024    -
HCL 83/31-05-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 18-06-2024    -
HCL 82/29-04-2024 privind acordarea unor pachete alimentare cu ocazia Sarbatorilor Pascale 20-05-2024    - -
HCL 81/29-04-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada MAI - IULIE 2024 20-05-2024    - -
HCL 80/29-04-2024 privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 1 an, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 3.143,00 mp., situat in extravilanul orasului Babadag, identificat prin T4, P33, NC/CF 31884, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta 20-05-2024    - -
HCL 79/29-04-2024 privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Grigoraș Tudorița 20-05-2024    - -
HCL 78/29-04-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mitache Ionuț 20-05-2024    - -
HCL 77/29-04-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 20-05-2024    -
HCL 76/29-04-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 20-05-2024    -
HCL 75/29-04-2024 privind reorganizarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag, prin infiintarea unei societati cu raspundere limitata, cu unic asociat - Consiliul Local al orasului Babadag 20-05-2024    - -
HCL 74/29-04-2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul I al anului bugetar 2024 20-05-2024    -
HCL 73/29-04-2024 privind aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat, Liceul “Dimitrie Cantemir” Babadag 20-05-2024    - -
HCL 72/29-04-2024 privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025 20-05-2024    -
HCL 71/18-04-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” 12-05-2024    -
HCL 70/18-04-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” 12-05-2024    - -
HCL 69/18-04-2024 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor (pasuni, arabil) ocupate de izlazuri aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag si completarea H.C.L. nr. 48/20.03.2017 12-05-2024    -
HCL 68/18-04-2024 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru gestionarea pajistilor apartinand unitatii administrativ-teritoriale, oras Babadag, judetul Tulcea 12-05-2024    -
HCL 67/29-03-2024 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 2.580,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor, FN, judetul Tulcea 16-04-2024    -
HCL 66/29-03-2024 privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 26.300,00 mp., lotizat in 31 loturi in suprafata de 800,00 mp/lot, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor nr. 29, judetul Tulcea 16-04-2024    -
HCL 65/29-03-2024 privind incheierea unui parteneriat intre Consiliul Local Local al orasului Babadag, prin U.A.T. oras Babadag si Clubul Sportiv “Nippon Dojo” – Tulcea, in vederea organizarii competitiei ,,Danube Delta Cup”, editia a X-a, care se va desfasura in perioada 14-15 iunie 2024 16-04-2024    -
HCL 64/29-03-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” 16-04-2024    -
HCL 63/29-03-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Mustafa Asan Buha 16-04-2024    - -
HCL 62/29-03-2024 privind reducerea de la plata majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Cateliu Toader 16-04-2024    - -
HCL 61/29-03-2024 privind reducerea majorarilor de intarziere, datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag de catre contribuabilul Vlaicu Marian 16-04-2024    - -
HCL 60/29-03-2024 privind aprobarea programului principalelor manifestari culturale si educative, propuse a se realiza de catre Centrul Cultural “Nicolae Balasescu Nifon” Babadag, in anul 2024 16-04-2024    -
HCL 59/29-03-2024 privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea constituirii dreptului de uz şi servitute si a notarii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit in favoarea S.C. RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A., pentru suprafetele de teren ce vor fi afectate prin executia lucrarii: ,,IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI PENTRU CLIENTII RACORDATI LA A20 10902 – Babadag’’ 16-04-2024    - -
HCL 58/29-03-2024 pentru revocarea H.C.L. nr. 38/22.02.2024 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea 16-04-2024    - -
HCL 57/29-03-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 16-04-2024    -
HCL 56/29-03-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 16-04-2024    -
HCL 55/29-03-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor ianuarie si februarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag 16-04-2024    -
HCL 54/29-03-2024 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale in unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag 16-04-2024    -
HCL 53/21-03-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 23/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” 08-04-2024    -
HCL 52/21-03-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 22/19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l, str Heracleea, nr.41” 08-04-2024    -
HCL 51/21-03-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” 08-04-2024    -
HCL 50/21-03-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat finanţat prin Măsura sM4.3 „Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea” 08-04-2024    - -
HCL 49/21-03-2024 privind stabilirea tipului de suport alimentar pentru unitatile de invatamant din Unitatea administrativ teritoriala Orasul Babadag ce sunt incluse in Programul naţional "Masă sănătoasă" 08-04-2024    - -
HCL 48/21-03-2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 08-04-2024    - -
HCL 47/22-02-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 11-03-2024    -
HCL 46/22-02-2024 privind aprobarea efectuarii a 6 (sase) zile din concediul de odihna aferent anului 2022, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian 11-03-2024    - -
HCL 45/22-02-2024 privind Pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” 11-03-2024    -
HCL 44/22-02-2024 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 151 din 31.10.2019 privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui teren in suprafaţa de 1.047 mp, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4C, T 87, Cc 2777, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii 11-03-2024    - -
HCL 43/22-02-2024 privind modificarea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L. 100 din 17.07.2020 prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri specialisti din domeniile Sanatate si Invatamant, in orasul Babadag construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte - AN3 - urmare a actualizarii chiriei in functie de rata anuala a inflatiei 11-03-2024    -
HCL 42/22-02-2024 privind modificarea H.C.L. nr. 118/31.08.2021 prin actualizarea cu indicele de inflatie a tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru locuinţele de serviciu aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale Orasul Babadag, calculat pe anul 2024 11-03-2024    -
HCL 41/22-02-2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 197/27.11.2017, prin actualizarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Unitatii administrative-Teritoriale Orasul Babadag – in functie de rata anuala de inflatie 11-03-2024    -
HCL 40/22-02-2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI DELTA DUNARII a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 11-03-2024    - -
HCL 39/22-02-2024 privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, cu plata in rate lunare, pe o perioada de 12 luni, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 1.450,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Cerbului, FN, judetul Tulcea 11-03-2024    -
HCL 38/22-02-2024 privind privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 300,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 61, judetul Tulcea 11-03-2024    -
HCL 37/22-02-2024 privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren pasune, in suprafata de 200 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, FN, T4, P25 (P), judetul Tulcea 11-03-2024    -
HCL 36/22-02-2024 privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii patrimoniului orasului Babadag, cu soldurile existente la data de 31.12.2023 11-03-2024    - -
HCL 35/22-02-2024 privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din orasul Babadag, în vederea desemnarii a trei reprezentanţi ai acestora in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Babadag 11-03-2024    - -
HCL 34/22-02-2024 privind constituirea dreptului de administrare pentru terenul in suprafata de 113,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 197, T 76, P 2363, trecut in proprietatea publica a U.A.T. oras Babadag, prin darea in plata, conform procesului-verbal nr. 50633/14.12.2023 11-03-2024    - -
HCL 33/22-02-2024 privind modificarea pozitiei de inventar nr. 94 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 20/26.02.2010, prin dezmembrarea lotului 3, situat in str. Heracleea, nr. 41, oras Babadag, judetul Tulcea 11-03-2024    - -
HCL 32/22-02-2024 privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, angajatilor din cadrul Serviciul de Gospodarire Locala Babadag 11-03-2024    - -
HCL 31/22-02-2024 privind acceptarea ofertei de donatie reprezentand teren arabil in suprafata de 406,00 mp, situat in extravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea, identificat prin T 4, P 38, inscris in C.F.nr. 33542 a orasului Babadag 11-03-2024    - -
HCL 30/22-02-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie 2024, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 11-03-2024    -
HCL 29/22-02-2024 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in vederea constituirii comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al orasului Babadag pentru activitatea desfasurata in anul 2023 11-03-2024    - -
HCL 28/22-02-2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la Asociatia G.A.L. Razim, pentru anul 2024 11-03-2024    - -
HCL 27/22-02-2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea”, pentru anul 2024 11-03-2024    - -
HCL 26/22-02-2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei Oraselor din Romania”, pentru anul 2024 11-03-2024    - -
HCL 25/22-02-2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2024, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag 11-03-2024    -
HCL 24/22-02-2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 11-03-2024    -
HCL 23/19-02-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale si de necesitate, 16 u.l, str. Alunului ” 03-03-2024    -
HCL 22/19-02-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire bloc locuinte sociale, 48 u.l , str. Heracleea , nr. 41” 03-03-2024    -
HCL 21/31-01-2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 61/05.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale si de necesitate, str. Heracleea, Oras Babadag , judetul Tulcea” 18-02-2024    -
HCL 20/31-01-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE-APRILE 2024 18-02-2024    - -
HCL 19/31-01-2024 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 132/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Babadag, judetul Tulcea 18-02-2024    - -
HCL 18/31-01-2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag 18-02-2024    -
HCL 17/31-01-2024 privind aprobarea reducerii cu 80% a majorarilor de intarziere restante datorate bugetului local al U.A.T. oras Babadag, de catre contribuabilul, Feraru Ion 18-02-2024    - -
HCL 16/31-01-2024 pentru completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 220/21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 18-02-2024    - -
HCL 15/31-01-2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2023 18-02-2024    -
HCL 14/31-01-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 18-02-2024    -
HCL 13/31-01-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor noiembrie si decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag 18-02-2024    -
HCL 12/31-01-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 18-02-2024    -
HCL 11/31-01-2024 privind acordarea avizului favorabil in vederea modificarii prin actul aditional nr. 2 a Contractului de Parteneriat inregistrat sub nr. 157/31.01.2014, incheiat intre unitatile scolare cu personalitate juridica din orasul Babadag, referitor la funtionarea Consortiului scolar 18-02-2024    -
HCL 10/31-01-2024 privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 243 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 18-02-2024    - -
HCL 9/31-01-2024 privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 350 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 18-02-2024    - -
HCL 8/31-01-2024 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea”, pentru anul 2024 18-02-2024    - -
HCL 7/31-01-2024 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2024 18-02-2024    - -
HCL 6/31-01-2024 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2024 18-02-2024    -
HCL 5/31-01-2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru perioada 2024 – 2028, la nivelul orasului Babadag, judetul Tulcea 18-02-2024    -
HCL 4/31-01-2024 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2024 18-02-2024    -
HCL 3/31-01-2024 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al U.A.T. Oras Babadag, judetul Tulcea’’ 18-02-2024    -
HCL 2/18-01-2024 privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2024-2025 29-01-2024    -
HCL 1/18-01-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” 29-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină