HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Babadag: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 15/31-01-2023 privind repartizarea locuintei de serviciu destinata inchirierii in orasul Babadag, construita prin Programul “Constructia de locuinte de serviciu” – Agentia Nationala pentru Locuinte –AN, dlui Mititelu Mircea George – urmatorul solicitant din structura M.A.P.N., urmare a renuntarii la locuinta de serviciu repartizata dlui Bodaproste Emilian Ionut 09-02-2023    - -
HCL 14/31-01-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 09-02-2023    -
HCL 13/31-01-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag 09-02-2023    -
HCL 12/31-01-2023 privind Pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 150/30.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag, in anul scolar 2022-2023 09-02-2023    - -
HCL 11/31-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE – APRILIE 2023 09-02-2023    - -
HCL 10/31-01-2023 privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2023-2024 09-02-2023    -
HCL 9/31-01-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag 09-02-2023    -
HCL 8/31-01-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag 09-02-2023    -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2023 09-02-2023    -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2023 09-02-2023    -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2023 09-02-2023    -
HCL 4/31-01-2023 privind Privind aprobare P.U.D. „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI SI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU TREI LOCUINTE PROTEJATE” oras Babadag, str. Heracleea, nr. 49, judetul Tulcea 09-02-2023    - -
HCL 3/13-01-2023 privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 22-01-2023    -
HCL 2/13-01-2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ BABADAG și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA, pentru acordarea serviciilor de sustinere a funcționării Centrului Comunitar Integrat, în vederea semnării Contractului de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională 22-01-2023    -
HCL 1/13-01-2023 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Buică Marian 22-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină